top of page

YTBEHANDLING

motverka slitage, korrosion eller FÅ en estetisk yta 

Grundmålning

Grundmålning utförs vanligen genom doppning i bad eller sprutning. Skikttjockleken varierar men uppgår vanligen till 35 my på olika industriprodukter. Färgkulör: roströd eller ibland svart.

Epoxy

2-komponentlack upp till cirka 150 my skickttjocklek. Det färdiga ytskiktet kan ges olika egenskaper och prestanda – såsom ytfinish, kulör, portäthet, slitstyrka, UV-beständighet och värmebeständighet. Vissa epoxy-system kräver härdning vid förhöjd temperatur för att få maximal prestanda.

Värmebeständig färg

För tex. värmepanneprodukter, motordetaljer mm. Klarar temperatur upp till 350 grader C.

Varm- och elektrolytisk förzinkning

För speciella applikationer där ett visst rostskydd krävs används lämpligen elförzinkning. För högre krav på korrosionsbeständighet kan vi erbjuda varmgalvanisering med skikttjocklek upp till cirka 100-150 my.

ytbehandling1.jpg
ytbehandling2.jpg
ytbehandling3.jpg
bottom of page