top of page

SMIDE

Smidesgruppen delas in i varm och kallsmide

 

Varmsmide är den normalt använda metoden och delas in i:

  • Pressmide

  • Hejarsmide

  • Stuksmide

  • Precisionssmide

 

Smidesmetoden avgörs huvudsakligen av seriestorlek, styckvikt och material. Generellt gäller att serieantalen bestämmer metoden.

 

Pressmide är en mycket produktiv och kostnadseffektiv metod som dock har hög timkostnad vilket i sin tur kräver stora serier. Hejarsmide kräver formbundna verktyg (sänke) men har lägre timkostnad och passar därför för mindre till medelstora serier.​

Kontakta oss idag:
+46 46 270 07 80
info@ronator.se

bottom of page