top of page

LÄTTMETALLER

Till denna grupp räknas i första hand aluminium- och magnesiumlegeringar. Användningen av aluminiumlegeringar har ökat starkt och fortsätter att öka. En anledning är den gynnsamma kombinationen av låg densitet i förhållande till god hållfasthet vilket ofta gör den till ett intressant alternativ till järn- och stålgjutgods. Dessutom har dessa legeringar goda korrosionsegenskaper, god skärbarhet och god svetsbarhet.

 

Med legering av framförallt Magnesium kan aluminiumlegeringen urskiljningshärdas och nå hållfastheter i klass med  allmänna konstruktionsstål.

Mycket av lättmetallerna används inom fordons- och flygindustrin där viktreduktion är en prioriterad åtgärd.
Men samma drivkrafter kan man se inom övrig industri och gjutna aluminiumkomponenter återfinns inom stort sett alla områden.

Typiska komponenter är

  • Motorblock, topplock, cylinderhus, kolvar

  • Växellådor, maskinhus, kåpor och lock

  • Elmotorhus, apparatskåp, fläkthus, pumphus

  • Stativ, ramverk, fundament

  • Remskivor, hjul

lattmetaller1.jpg
lattmetaller2.jpg
bottom of page