top of page

RÄTT KVALITET FRÅN STARTEN ÄR LÄTT MED ALTAIR

AltairLogo2.png

Ett slut på kostsamma och långsamma prototyp-loopar!

För att förbli lönsam och innovativ måste simulering driva hela designprocessen från koncept-design till produktion. Simulation Driven Design-filosofin går ut på att simuleringen inte bara är begränsad till en färdig design utan snabbar upp och höjer kvaliteten tidigt i design-processen. Altair knyter design och tillverkning närmare varandra.

Oavsett om ni behöver analysera livslängd, statisk och dynamisk respons, värmeöverföring, strömning eller optimera gjutprocessen och andra tillverkningsmetoder finns det ett simuleringsverktyg som passar just ditt behov. Ronator är återförsäljare av alla Altair-produkterna.

Utnyttja Altairs lösningar för modellbaserad utveckling, koncept-design och tillverkningssimulering. För många företag har det blivit en viktig drivkraft för innovation och hjälper många branschledare att uppfylla kvalitet- och kostnadskrav och för att snabbare nå marknadsmässiga mål.
Har ni inte möjlighet att själva simulera och optimera, kan vi hjälpa till. Ronator har lång erfarenhet att förbättra design och kvalitet på gjutna komponenter med Altairs produkter. Läs mer om hur ni kan minska era kostnader med våra tjänster för Designoptimering och Gjutsimulering.

Ronator erbjuder mjukvarutjänster och är återförsäljare av Altairs produkter

 

Kontakta oss idag:
+46 46 270 07 80
info@ronator.se

altair-simsolid.jpg
bottom of page